Povolení kácení stromů

Kácení na vlastním pozemku

Dnem 1. listopadu 2014 nabývá účinnosti novela vyhlášky 222/2014 Sb.

Podle současného znění novely není třeba povolení pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Nově se to týká i zahrádkářských kolonií či zahrad u rekreačních objektů.

Jako ovocné dřeviny jsou považovány: Angrešt, rybíz, broskvoň, hrušeň, jabloň, temnoplodec, jeřáb obecný moravský (sladkoplodý), kdouloň, líska obecná, mandloň obecná, meruňka, morušovník, ořešák vlašský, maliník, ostružiník, slivoň, třešeň a višeň.

Na ostatní dřeviny se vztahuje povinnost získat povolení ke kácení, pokud dřevina v tzv. prsní výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene 80 a více cm. Za žádost o kácení se neplatí žádný poplatek a úřady by o žádosti měly rozhodnout do 30 dnů.

Povolení tedy není třeba:

  •          pro ovocné dřeviny
  •          pro dřeviny s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí

Kácení by se mělo provádět dle vyhlášky zpravidla v době vegetačního klidu (od 1.10. do 31.3.) avšak vyhláška kácení v době vegetace nezakazuje.

Kompletní text vyhlášky týkající se kácení dřevin najdete na: www.mzp.cz/kaceci_vyhlaska